De buitenbak
 De Hooge Krocht 203, 2201 EZ, Noordwijk  Telefoon : 071 4021430   info@kleihoeve.nl De buitenbak is voorzien van een “eb en vloed” systeem, waardoor de bak na regen snel weer goed te berijden is en bij droogte niet zwaar of stoffig wordt. De buitenbak is 60 x 20 meter waardoor er ook officiële buitenwedstrijden mogelijk zijn.